Di Energidagen i Almedalen – en ny arena för branschens viktigaste frågor

Onsdag 4 juli

Dagens industri samlar beslutsfattarna, de största aktörerna och utmanarna i energibranschen – allt på samma arena!

Energibranschens nya arena i Almedalen

Dagens industri skapar energibranschens nya arena i Almedalen 2018. Vi erbjuder branschens alla aktörer en mötesplats för att nå ut med sitt budskap och en möjlighet  att påverka beslutsfattare från politik och näringsliv. 

Här lyssnar du på intervjuer med ledande beslutsfattare och spännande paneldiskussioner om aktuella ämnen.

Energidagen arrangeras i samarbete med Energimarknaden.

Välkommen!

Program Energidagen

09.00-10.00 Innovativa och lönsamma lösningar i hela värdekedjan – avgörande för det långsiktigt hållbara energisystemet
Elektrifiering av gruvnäringen, elektrifiering av hydrauliska system i tunga fordon och batteribaserad energilagring är exempel på vad innovativa energilösningar kan innebära. De är också exempel som tydligt visar på affärsmöjligheter genom minskade koldioxidutsläpp. Vad krävs för att denna typ av innovationer ska utvecklas och kommersialiseras? 
I panelen: 
Kenneth Johansson, vd, InnoEnergy Scandinavia
Mikael Staffas, vd, Boliden
Emma Nehrenheim, miljö- och hållbarhetschef, Northvolt
Kristian Floresjö, vd, Cascade Drives
Åsa Pettersson, Head of Public and Sustainability Affairs, Scania
Charlotte Eisner, Global Sales and Market Director, e-mobility, DEFA


Moderator
: Sara Bargi, energi- och klimatexpert, New Republic


10.00-11.00 Energisektorn i förändring – blockchain, augmented reality och digital säkerhet 
Den tekniska utvecklingen innebär fantastiska möjligheter även för energisektorns aktörer men vilka risker uppstår i det förändrade landskapet och hur förbereder sig nyckelspelarna för att hantera dessa? Hur viktas sårbarheter mot potentialen för nya affärsmodeller och ökad kundnytta?
I panelen:
Jenny Edfast, divisionschef Energy, Rejlers
Thomas Pettersen, vd, Rejlers Norge
Ulla Sandborgh, generaldirektör, Svenska Kraftnät
Karin Ifwer, VP Strategy & Market Intelligence, Vattenfall
Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert, Truesec

Moderator: Magnus Stattin, redaktör Energimarknaden.


11.00-12.00 Strategier och affärsmodeller: vem vinner kampen om kunderna på den elhandlarcentriska marknaden?
Energibranschen står inför den största förändringen sedan avregleringen på 90-talet. Den elhandlarcentriska modellen och elmarknadshubben innebär en stor omställning för elhandelsbolagen. Konkurrensen skärps och öppnar också upp för nya och innovativa aktörer. Vem blir vinnare på den nya marknaden?
I panelen:
Axel Sundström, elhandelsexpert, EG Sverige
Johan Parmler, vd, Svenskt Kvalitetsindex
Åsa Bornander, Co-Founder, Verve
Erik Brandsma, vd, Jämtkraft 
Marc Hoffmann, vd, E.ON Sverige

Moderator: Magnus Stattin, redaktör Energimarknaden.

12.00-14.30 Lunchpaus 

14.30-15.30 Post-valet – vilka problem måste lösas för att energiöverenskommelsen ska bli verklighet? 
Valet 2018 kommer inte handla om energipolitik. Det betyder inte att det saknas frågor för en nyvald riksdag att hantera: tillståndsprocesser, skatter, nätutbyggnad, utbyggnaden av förnybart, kärnkraften, styrmedel och integration med övriga EU. Vilka frågor blir avgörande efter valet?
I panelen:
Pekka Lundmark, vd, Fortum
Caroline af Ugglas, vice vd, Svenskt näringsliv 
Måns Nilsson, vd, SEI 
Karin Byman, Expert & Senior Project Manager Energy, IVA

Moderator: Magnus Stattin, redaktör Energimarknaden.

16.00-17.30 Di:s ENERGIMINGEL och presentation av listan över Energisveriges mäktigaste!

Välkommen till Dagens industris arena

Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi Almedalens viktigaste mötesplats för näringsliv och politik. Här diskuterar vi och ger insyn i frågorna som kommer att dominera teknik, industri, digitalisering, börs och politik under det kommande året. 

Välkommen!

Kontakt

Kristian Sylwan
kristian.sylwan@di.se

projektledare, Dagens industri

+46 73 558 49 10

Andreas Frydén
andreas.fryden@di.se

partneransvarig, Dagens industri

+46 73 588 49 50