Di Energidagen i Almedalen – en ny arena för branschens viktigaste frågor

Onsdag 4 juli

Dagens industri samlar beslutsfattarna, de största aktörerna och utmanarna i energibranschen – allt på samma arena!

Energibranschens nya arena i Almedalen

Dagens industri skapar energibranschens nya arena i Almedalen 2018. Vi erbjuder branschens alla aktörer en mötesplats och en kanal för att nå ut med sitt budskap och en möjlighet  att påverka beslutsfattare från politik och näringsliv. 

Här lyssnar du också på intervjuer med ledande beslutsfattare och spännande paneldiskussioner om aktuella ämnen. 

Vill du vara med och påverka agendan under Energidagen i Almedalen?

Ta chansen och bli vår samarbetspartner. Tillsammans skapar vi en arena och kanal för att diskutera energibranschens utmaningar, nationellt och globalt. 

Vår arena är centralt placerad i Almedalen och det är här du träffar beslutsfattare från energibranschens alla aktörer.  Under det avslutande minglet presenteras också listan över Energisektorns mäktigaste i samarbete med nyhetsbrevet Energimarknaden!

Anmäl ditt intresse för samarbete så kontaktar vi dig för mer information. 

Partner på Di Energidagen

4 kraftfulla delar ingår

 1. Seminarier på scenen under Di Energidagen.
 2. Marknadsföring (se exempel längre ner på sidan).
 3. Inspelning av seminariet.
 4. Redaktionell bevakning av seminariet på www.di.se samt en sammanfattning av Energidagen i Almedalsbilagan 5 juli.

Varför Di som samarbetspartner? 

Dagens industri: 

 • Har rätt varumärke för att attrahera nyckelspelarna, både talare och deltagare.
 • Knyter en erfaren grupp marknads- och försäljningsresurser till Energidagen för att säkerställa att vi har rätt kvalitet i kontakterna och att vi når ut till rätt målgrupp inför konferensen.
 • Har mångårig erfarenhet att producera framgångsrika event, både inom nischsegment och mot bredare målgrupper.
 • Har byggt upp en organisation kring praktiska aspekter för att säkerställa rätt kvalitet i genomförande och teknik, samt alla kontakter med deltagare, partners och talare.  

Program 

07.45-08.45 Energifrukost med partner

09.00-10.00 InnoEnergy

10.00-11.00 Energisektorn i förändring – blockchain, augmented reality och digital säkerhet 
Den tekniska utvecklingen innebär fantastiska möjligheter även för energisektorns aktörer men vilka risker uppstår i det förändrade landskapet och hur förbereder sig nyckelspelarna för att hantera dessa? Hur viktas sårbarheter mot potentialen för nya affärsmodeller och ökad kundnytta?
I panelen:
Jenny Edfast, affärschef Energy, Rejlers
Thomas Pettersen, vd, Rejlers Norge
Ulla Sandborgh, generaldirektör, Svenska Kraftnät
Karin Ifwer, VP Strategy & Market Intelligence, Vattenfall

11.00-12.00 Strategier och affärsmodeller: vem vinner kampen om kunderna på den elhandlarcentriska marknaden?
Energibranschen står inför den största förändringen sedan avregleringen på 90-talet. Den elhandlarcentriska modellen och elmarknadshubben innebär en stor omställning för elhandelsbolagen. Konkurrensen skärps och öppnar också upp för nya och innovativa aktörer. Vem blir vinnare på den nya marknaden?
I panelen:
Axel Sundström, elhandelsexpert, EG Sverige
Johan Parmler, vd, Svenskt Kvalitetsindex
Åsa Bornander, Co-Founder, Verve
Erik Brandsma, vd, Jämtkraft 

12.00-13.30 Lunchpaus och intervju med branschspelare 

13.30-14.30 PARTNERSEMINARIUM

14.30-15.30 Post-valet – vilka problem måste l��sas för att energiöverenskommelsen ska bli verklighet? 
Valet 2018 kommer inte handla om energipolitik. Det betyder inte att det saknas frågor för en nyvald riksdag att hantera: tillståndsprocesser, skatter, nätutbyggnad, utbyggnaden av förnybart, kärnkraften, styrmedel och integration med övriga EU. Vilka frågor blir avgörande efter valet?
I Panelen:
Pekka Lundmark, vd, Fortum
Caroline af Ugglas, vice vd, Svenskt näringsliv 
Måns Nilsson, vd, SEI 
Karin Byman, Expert & Senior Project Manager Energy, IVA

16.00-17.30 Di:s ENERGIMINGEL och presentation av listan över Energi-Sveriges mäktigaste


Välkommen till Dagens industris arena

Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi Almedalens viktigaste mötesplats för näringsliv och politik. Här diskuterar vi och ger insyn i frågorna som kommer dominera teknik, industri, digitalisering, börs och politik under närmsta året. 

Marknadsföring inför Energidagen

 • Helsidesannons i Dagens industri
 • Företagslogotyp på sajt
 • Riktade e-postutskick till seminariets huvudmålgrupp
 • Banner på di.se
 • Synlighet i social media

Kontakt

Andreas Frydén
andreas.fryden@di.se

partneransvarig, Dagens industri

073-5884950